Share on FacebookTweet about this on Twitter

 Carolina Vázquez é…

 

Pili Garrido | Coordinadora de enfermería

 

De Pili, Serantes, o Coordinador do Equipo de transplantes, sempre di o mesmo: poida que non sexa a que máis fala, poida que ás veces parece que non estea, pero sen ela, o Francisco Balmis derrubaríase.

O seu traballo é complicado. Coordinar a relación do Equipo de Tranplantes do Francisco Balmis coa ONT (Organización Nacional de Transplantes). Velar porque os procedementos e os controis que se lle fan a todos aqueles que estean na lista sexan correctos. Coordinar a lista de transplantes que ela xestiona. Asistir ás Sesións Clínicas onde se decide o ingreso ou non dun paciente na lista e a prioridade que se lle dá ós que xa están nela. Ata aquí ben, ¿non? Moito traballo. Complicado, si. Pero asumible.

 

 

 

 

Unha serie producida por

Logo_vozaudiovisual_solonombre_blanco

 para

TVG-blanco

Voz Audiovisual © 2015